En una recent resolució després de la denúncia de l’Assemblea Veïnal de Cunit, el Defensor del Pueblo ha qualificat com a “cuestionables” les diferències existents en les tarifes de la zona taronja de Cunit entre els residents empadronats i els no empadronats.

La resolució assenyala que la diferència en les tarifes pot ser discriminatòria i planteja interrogants sobre l’equitat de la normativa vigent assegurant que “Lo que cabe cuestionar es que esas medidas incorporen ventajas fiscales aplicables en función del lugar de empadronamiento de los usuarios”.

Segons el dictamen, “puede darse el caso de que personas empadronadas en el municipio, pero en domicilios alejados de la zona naranja resulten beneficiarias de las bonificaciones a pesar de no tener una necesidad específica de aparcamiento en esa zona, frente a otros usuarios que sí podrían tener esa necesidad de aparcar por ser usuarios (no empadronados) de viviendas ubicadas en la zona de estacionamiento restringido”.

Per la seva part l’ajuntament en la documentació aportada traspua hipocresia assegurant que després del primer any “ha impulsado una reforma, incluido un proceso de participación ciudadana”. La reforma no ha existit, i el procés de participació es va limitar a una consulta ciutadana via web a la qual no van fer cap cas. Sent tot això una obra de teatre ja que sabien perfectament que van signar un contracte blindat a quatre anys amb EYSA, empresa que gestiona la zona taronja, i s’han dedicat a enganyar ciutadans i associacions per a intentar calmar els ànims.

A més, l’ajuntament torna a faltar a la veritat assegurant que “actualmente se está revisando el sistema de atribución de abonos a los propietarios de viviendas en la zona de estacionamiento regulado”, de tots és conegut que l’única modificació que l’empresa gestora ha acceptat és que els propietaris no empadronats puguin registrar un segon vehicle.

El Defensor del Poble ha sol·licitat a l’Ajuntament de Cunit “un informe sobre las modificaciones que se hayan adoptado o se pretendan adoptar, así como su parecer respecto de las consideraciones anteriormente expuestas y sobre posibles soluciones al problema planteado”.

Des de l’Assemblea Veïnal de Cunit ja hem plantejat que la solució a tot aquest despropòsit passava per no renovar el contracte amb una empresa privada com EYSA l’únic objectiu de la qual és saquejar als ciutadans, i que l’ajuntament ha de treballar amb els beneficis obtinguts aquests anys en la creació d’un sistema públic que gestioni la zona taronja.

Un sistema amb tarifes concordes a la realitat del municipi i que no discriminin els propietaris d’immobles en funció del seu lloc d’empadronament, un sistema que no creï ciutadans de primera i de segona, un sistema que presti servei en lloc de ser amb ànim de lucre. Aquest sistema és el que ha d’administrar un gestor del públic qualificat , el contrari és ras i curt incompetència.