El passat 30 d’octubre diversos membres de l’assemblea veïnal de Cunit van interposar denúncia davant el Defensor del Poble, assenyalant la marcada diferència en les taxes de la zona taronja entre els residents empadronats i no empadronats.

Aquesta setmana el Defensor del Poble ha informat que l’Ajuntament de Cunit no ha facilitat la documentació necessària per a esclarir la disparitat tarifària. Entre els documents que manca es troba l’Ordenança fiscal sobre les taxes aplicables i l’informe econòmic.

A això cal sumar-li que en data 31 de gener des d’aquesta associació sol·licitem a l’ajuntament el contracte amb l’empresa EYSA, encarregada de regular l’estacionament en la localitat amb la intenció de comprovar els termes en els quals es va signar… avui dia no hem rebut resposta

La falta de transparència i col·laboració per part de les autoritats municipals obstaculitza l’avanç en la resolució d’aquest conflicte, generant un malestar creixent entre els ciutadans.

En aquest sentit, des de l’Assemblea veïnal de Cunit instem l’Ajuntament a col·laborar plenament amb les investigacions del Defensor del Poble. La transparència és un pilar fonamental del dret a la informació pública i no sols cal fer gala d’ella, també cal practicar-la i demostrar-la.

No es pot gestionar el dret ciutadà d’accés a la informació pública d’aquesta manera cortijera més pròpia d’una república bananera que d’un estat democràtic.