La Assemblea Veïnal de Cunit es va reunir ahir durant una hora amb l’actual Síndic de Greuges Sr. Antoni Clapés, en una trobada que va abordar una varietat de temes rellevants per als veïns i veïnes de la localitat. Entre els temes destacats es trobaven les següents qüestions:

Discriminació en tarifes d’estacionament regulat: És inacceptable la discriminació existent en les tarifes d’estacionament regulat (Zona Taronja) entre els propietaris empadronats i aquells que són propietaris d’una segona residència. Aquesta disparitat econòmica impedeix un accés equitatiu a l’espai públic i genera un tracte desigual entre els residents de la nostra comunitat.

Falta d’accessibilitat en pas subterrani d’ADIF: Ens preocupa profundament la falta d’adaptació del pas subterrani de l’estació de rodalies pertanyent a ADIF a les necessitats de les persones amb mobilitat reduïda. Aquesta situació que portem anys sofrint constitueix una clara violació dels drets de les persones amb discapacitat i suposa una barrera per a la seva plena integració en la vida quotidiana.

Avaries constants als ascensors de l’estació: És alarmant la freqüència amb la qual els ascensors entre andanes de l’estació presenten avaries, la qual cosa representa un greu problema per a les persones amb mobilitat reduïda que depenen d’aquests dispositius per a accedir als diferents nivells de l’estació. Aquesta situació no sols dificulta la seva mobilitat, sinó que també posa en risc la seva seguretat i benestar. Sumat a més al fet que no tots els trens estan adaptats per a aquestes persones.

Mal funcionament del sistema de recollida d’escombraries: El sistema de recollida d’escombraries porta a porta ha demostrat ser ineficaç en una localitat turística i que compta amb una gran quantitat de segones residències, provocant la deterioració de l’entorn urbà i l’acumulació de residus als nostres carrers degut principalment a les limitacions d’horari i dies per al reciclatge obligant moltes famílies a emportar-se les escombraries a la seva primera residència. pesar de la mobilització ciutadana i les més de 2.000 signatures en contra d’aquesta mesura, el problema persisteix sense una solució adequada per part de les autoritats competents. S’espera que després de la implantació futura dels contenidors intel·ligents el problema s’agreugi fins i tot mes pel que s’ha denunciat aquest assumpte a la Secretaria de Sanitat de la Generalitat de Catalunya

Deficiències en el funcionament participatiu dels plens municipals: Observem amb preocupació el deficient funcionament de participació ciutadana dels plens municipals, especialment pel que fa a l’apartat de precs i preguntes, on s’hauria de facilitar el diàleg entre els representants municipals i els veïns. La falta de registre i el tall en la transmissió on-line d’aquestes intervencions que només poden ser presentades per escrit i llegides per l’alcaldessa sense cap dret a rèplica, limiten la participació i afebleix la rendició de comptes per part de les autoritats locals.

Falta de manteniment de carrers i voreres: Malgrat suportar un dels IBI’s més elevats de la comarca que els ciutadans de Cunit paguen regularment, no ho veiem reflectit ni justificat ja que lamentablement no s’observa una inversió adequada en el manteniment de carrers i voreres. El poc que es fa és a través de nous contractes d’obra, però el manteniment brilla per la seva absència. L’estat de l’enllumenat en alguns carrers és molt deficient amb zones sense il·luminació per la falta de bombetes o de cablejat. Això ha portat al fet que la majoria de les vies es trobin en mal estat, representant un perill per a la seguretat dels vianants i dificultant la mobilitat urbana de tots els residents.

Eludir per part dels responsables del PSC Cunit per a abordar possible escrache a l’alcaldessa: Hem intentat en múltiples ocasions reunir-nos amb els responsables del PSC de Cunit per a aclarir i resoldre un possible escrache dirigit a l’alcaldessa de la nostra localitat ja que van intentar criminalitzar la protesta acusant sense proves a les associacions convocants de l’última i multitudinària manifestació. No obstant això, lamentablement hem estat esquivats i se’ns ha negat qualsevol tipus de trobada, malgrat els nostres intents mitjançant missatges en xarxes socials i trocades telefóniques. Aquesta falta de diàleg i cooperació per part dels responsables polítics obstaculitza la resolució pacífica i constructiva de conflictes.

Traves de l’Ajuntament per a cedir locals a associacions veïnals: Malgrat les repetides sol·licituds de les associacions veïnals, l’Ajuntament posa impediments per a cedir locals on aquestes entitats puguin desenvolupar les seves activitats. La raó donada és la suposada falta de personal per a obrir i gestionar aquests espais. Aquesta negativa limita greument la capacitat de les associacions veïnals per a servir a la comunitat i fomentar la participació ciutadana en la vida local.

El diàleg constructiu entre totes dues parts va reflectir un compromís mutu de treballar junts per a abordar les necessitats de la comunitat i buscar solucions efectives.

L’Assemblea Veïnal de Cunit agraeix al Sr. Clapés, Síndic de Greuges, pel seu temps i atenció en aquesta reunió, i espera continuar avançant en la millora de la qualitat de vida en el municipi.

Contacte