Des de fa mesos, hem estat testimonis d’una pràctica preocupant per part de l’Ajuntament: la convocatòria, -al nostre entendre excessiva-, de plens extraordinaris, que representen un malbaratament de recursos públics. Hi ha hagut cinc plens extraordinaris en els últims sis mesos, l’últim el passat 13 de maig per al sorteig de les meses electorals per a les eleccions al parlament europeu que són el 9 de juny.

Segons informació facilitada a la web propi ajuntament, cada ple extraordinari convocat implica el pagament de 700 € a cada regidor assistent, i són 17. No obstant això, en diversos d’aquestes trobades, hem observat la presència de regidors que romanen com a mers espectadors, sense participar, sense obrir la boca ni contribuir de manera significativa al debat o presa de decisions.

Com a exemple significatiu és la regidora de VOX, Lesly Mariana Herrera la qual en cap dels plens a participat de cap manera. No obstant això, per acudir, asseure’s i emprar en algun d’ells 35 minuts mirant musaranyes s’ha embutxacat 700 € de diners públics. És el cas més extrem, però no és un cas aïllat.

Aquesta situació és profundament preocupant per diverses raons. En primer lloc, representa un malbaratament dels fons públics, que podrien destinar-se a assumptes més prioritaris per a Cunit. A més, evidència una falta de responsabilitat per part d’alguns regidors, els qui semblen estar més preocupats per cobrar la remuneració que per exercir les seves funcions.

Els ciutadans mereixen una gestió transparent i responsable per part dels seus representants. És fonamental que l’Ajuntament revisi les seves pràctiques quant a la convocatòria de plens extraordinaris i garanteixi que cada reunió es justifiqui plenament en funció de les necessitats del municipi.